02166572100 تلگرام واتس آپ اینستاگرام آپارات

بارگذاری دفترچه آزمون استخدام آموزش و پرورش تا 29 بهمن ماه 1400

بارگذاری دفترچه آزمون استخدام آموزش و پرورش تا 29 بهمن ماه 1400

طبق مصاحبه وزیر آموزش و پرورش دفترچه آزمون استخامی آموزش و پرورش تا مورخ 29 بهمن ماه 1400 از طریق سایت سازمان سنجش بارگذاری خواهد شد.

از جدیدترین کتاب ها در کتاب جهش مطلع باشید